Exposed 2

1600: Slag bij Nieuwpoort.
Fellini hoefden we niet te leren te P. Bernhardschool.