Zemblaramp

Zeeuwse commissaris der koningin Karla Peijs heeft een recente aflevering van het tv-programma Zembla “Een ramp voor Zeeland” genoemd. Dat was afgelopen vrijdag tegenover provinciale staten. Het tv-programma ging over fosforfabriek ThermPhos in Vlissingen-Oost en was kritisch over het Zeeuwse provinciebestuur. De fabriek stoot giftige gassen uit en provincie ziet daar niet of onvoldoende op toe. De makers van het programma vonden Groen Links-gedeputeerde Marten Wiersma (vergunningen) bereid weerwoord te leveren. In de uitzending zag de kijker een nooddruftig bestuurder, die stamelde van niks te weten en nergens iets aan te kunnen doen. Vreemd, want de Zeeuwen kennen Wiersma als minzaam, welbespraakt en nooit bang opinies te geven over elk onderwerp, al istie bedachtzamer gaan praten sinds het pluche.

In de Zeeuwse staten ging het over de Zembla uitzending en nadat Karla Peijs het rampwoord had uitgesproken, probeerde zij met cijferreeksen en afkortingen aan te tonen dat de verdachtmakingen elke grond misten. Niks plichtsverzuim, vroeger niet, nu niet, nooit niet. Later in het debat werd uitvoerig gefilosofeerd over wat de Zeeuwse volksvertegenwoordiging zou kunnen doen ter rechtzetting. Iemand opperde: “Kunnen we Zembla niet vragen het hele interview beschikbaar te stellen?” Wiersma had zich namelijk laten ontvallen, dat het programma zo’n 90 minuten met hem bezig was geweest en dat opzettelijk in zijn nadeel was geknipt. Een ander punt a décharge leek de gedeputeerde, dat hij naar de opnamelokatie was gelokt met het argument dat het ging om de vergunningverlening aan ThermPhos (zijn portefeuille), maar dat de vragen zich toespitsten op de handhaving van provinciale regels (de afdeling van Peijs). Op voorspraak van Wiersma legden de staten zich neer bij de gedane zaken op tv en alleen nog vooruit te kijken. Rampen kunnen gebeuren, in Zeeland is ervaring, en sinds het boek van Kees Slager weten we, dat bestuurders dan het liefst wegkijken.

Lantvanbelogte daagt provinciebestuur alsnog uit, de kritiek op de uitzending van Zembla aanhangig te maken bij de Raad voor de Journalistiek. Dat kost vrijwel niks. Zo kan helder worden of de boodschapper terecht werd onthoofd of dat het rampenplan moet worden geactualiseerd.

UPDATE: Aha! Tabloidben ontrafelt vast, dat het geen toeval was, dat Karla Peijs bij haar aanval op Zembla vol op het orgel ging. Er moest – intussen is bekend: na dagen masseren in achterkamertjes – ook in de openbaarheid hard worden gefoeterd richting dekselse pers. Ah! Ik hou van journalisten die na momentums nog even voort gaan met de losse eindjes.

2 Reacties

 1. wim hofman

  Hier komt weer een oud verhaal.
  Mijn vader moest wel eens reparaties verrichten bij Hoechst. Hij vond het een angstaanjagend bedrijf. Op het terrein lag fosfor en je schoenen vlogen soms vanzelf in brand, vertelde hij. Ze in water dompelen om ze te doven lukte niet. Het spul bleef branden. ‘Vooral in de nacht gebeurden allerlei vreemde dingen’, zei hij. Men liet wel een en ander weglopen, de Schelde in. Later toen mijn jongste broer vakantiewerk wilde doen bij dat bedrijf, ried mijn vader het hem ten zeerste af: het is een gevaarlijk bedrijf, zei hij en hij was toch voor geen kleintje vervaard. Ik sprak er ooit over met een statenlid van de PvdA, maar ik weet niet of die er iets mee gedaan heeft. Er waren wel meer geruchten natuurlijk.
  Een beetje wrang is de hele kwestie wel: bepaalde bedrijven zijn immers met een rode loper het Sloegebied binnengehaald.
  Ook wil men nog steeds meer kerncentrales, wel vreemd terwijl men weet dat ze gevaarlijk kunnen worden (vooral door menselijke fouten) en je ze haast niet wegkrijgt, omdat het ontmantelen onbeschrijflijk lastig en duur is. Bovendien staan ze hier verkeerd: door de waterstromen verspreidt vervuiling zich in een zeer wijd gebied. Vergelijk met de rampen in de U.K.

 2. Petra

  Wat is nu precies de ramp voor Zeeland? Zembla of misschien toch het spul dat al dan niet gecontroleerd uit de schoorsteen van Thermphos komt?
  Ik weet het niet. In ieder geval is het wel geagendeerd en roept het programma Zembla veel vragen op die om antwoorden vragen van het provinciebestuur.
  Die antwoorden zijn niet nodig om een eventuele reputatie te redden maar om openheid van zaken te geven. Feiten graag.

Geen reacties toegestaan.