Harmonists 1


Toen radioluisteraars zonder boos te worden nog luistervinken werden genoemd was Scheldestad een stad van allure, waar landelijke omroep graag zieltjes kwam winnen. Wereldberoemd was niks overdreven als het ging over de Comedian Harmonists. Geen Pink Floyd in eerste bestaansjaar, geen Cuby & The Blizzards in nadagen. Nee: top of the bill. Vijf Duitse zangers en een pianist, die tussen 1927 en 1934 in allerlei Europese landen en de Verenigde Staten optraden. Ze maakten grammofoonplaten die volop op de radio te beluisteren waren en ze verleenden medewerking aan speelfilms, die in bioscopen werden vertoond. Overal klonk het gezang en menigeen zong mee. In 1933 won Hitler aan invloed en werd het gezelschap *entartete* kunst gevonden, stilletjes geboycot omdat drie zangers joods waren en tenslotte was het onmogelijk om verder te gaan. De AVRO was ook niet helemaal fris nadat in 1940 de Duitsers ons land waren binnengedrongen, maar daarvan was nog weinig te merken in 1932, toen deze advertentie in de Zeeuwse kranten verscheen.  

2 Reacties

  1. wim hofman

    Het entrée – kaartje lijkt me niet echt goedkoop. Het is eerder aan de dure kant,dunkt mij.

  2. perspexy

    Oprispende vraag is of de hier inbegrepen belasting dichter bij de 6% of bij de 19% lag (al beseffen we ons natuurlijk dat pas na 1968 over de toegevoegde waarde wordt geheven)

Geen reacties toegestaan.