Welstandsvrij

Zoek de fouten!

2 Reacties

  1. perspexy

    Ha fijn! Bouwen zonder welstand [‘wel-stand: 1. voorspoedige omstandigheden 2. (goede) gezondheid]
    Wat wellicht gesuggereerd wordt: dat de ambtelijke molen zich niet op de bekende betuttelende wijze met jouw bouwplannen zal gaan bemoeien, dat een (niet-bindend) instemmend advies van een welstandscommissie niet vereist is. Een moedwillige diskwalificatie van de eigen organisatie, die te denken zou moeten geven.
    Je zal in een welstandscommissie zitten.

  2. vincent*

    die witte pen is veel te groot in verhouding tot de woning!

Geen reacties toegestaan.