Slikstraat


In het gebied, dat wordt omsloten door Slikstraat>Koestraat>Gasthuisstraatje wordt Oud-Vlissingen blootgelegd. De archeologen vinden beschoeiing, kinderkopjes van eeuwenoud pleintje en beerputten vol snuisterijen. Ook zijn er aanwijzingen voor een flinke stadsbrand, die uit geen enkel annaal bekend is. Oudheidkundig Scheldestad weet nu al, dat de onderzoekingen bundeltjes nieuw licht zullen werpen.