Doerak

Ter opening van de tentoonstelling Drijvend Vermogen over de activiteiten van werf Amels in het segment *premium semi-custom superyacht* verhaalde burgervader Roep op bijzonder humoristische wijze maar weer eens over zijn eigen maritieme avonturen in de brakke barrel Doerak. Lachen geblazen, dat spreekt. Het publieke optreden leverde hem een ingelijste foto voor zijn kamer op van het superjacht in een fjord, van het affiche. MuZEEum beperkt zich niet langer tot het verhaal van gisteren. Er is ook plaats voor vandaag. En het helpt als er een beetje geld meekomt.

Drijvend Vermogen | Zeeuws Maritiem MuZEEum Vlissingen | t/m 18032012