Kader

Kader Abdolah vertelde op dicteersnelheid te Vlissingen, verwijzend naar de Quraan, dat je niet moet juichen om de dood van je grootste vijand, maar dat zulk heengaan zou moeten leiden tot rust en bezinning.

2 Reacties

  1. Karen

    Wat wordt bedoeld met ‘dicteersnelheid’? Positief? Negatief?

    1. Flip (Auteur bericht)

      De uitdrukking moet worden betrokken op het tempo van spreken. Bij dicteersnelheid is de extra toegeruste luisteraar in staat het gezegde letterlijk op te schrijven, zoals bij een dictee. Met het vorderen der jaren groeit mijn voorkeur voor bedachtzame sprekers. Op radio en televisie lijkt het modern als men boodschappen in korte porties opdient en in ijltempo spreekt. Vaak gaat dit ten koste van nauwkeurigheid en diepgang. Met dicteersnelheid heb ik geen waardeoordeel willen vellen, maar nu u er zo over begint: Kader sprak helder als glas en daar hou ik zeer van bij een lezing.

Geen reacties toegestaan.