Dokkerstoren


Een van de bijzonderste dingen, die Scheldestad in cultureel opzicht zijn overkomen, is dat beeldend kunstenaar Jan van Munster (1939)  zich heeft ontfermd over de Watertoren van Oost-Souburg. Jaren heeft de gemeente met de incourante kolos baksteen in zijn maag gezeten. Er was geen emplooi meer voor, brokken begonnen eraf te vallen en de omgeving verwilderde. Er werden kunsttentoonstellingen gehouden, die alleen op de eerste dag werden bezocht omdat functionaris kunstzaken een glaasje wijn en gratis zoutje bood. Nu is de toren binnen en buiten uitgebreid gefatsoeneerd. Ontdaan van elementen die een veilig gebruik in de weg stonden. Kort na het begin van de restauratiewerkzaamheden is een doorzichtige extra verdieping op de toren geplaatst en ook werd een lift gebouwd. Daarmee kan de bezoeker naar de verschillende verdiepingen alsmede naar etage 6 met uniek zicht op alle windstreken, heel Walcheren over en verder. Het omringende gebied dat grenst aan de toegangsweg van de bebouwde kom van Oost-Souburg en het Zeeuwse begin- en eindpunt van de A58 is speels omdijkt, zorgvuldig van onalledaags groen voorzien en ook zijn enkele gebouwtjes verrezen. De opstallen die van bovenaf gezien het woord IK vormen, springen het eerst in het oog. Ze zijn gemaakt van duurzame materialen en ruim voorzien van glas. Ook zien we een hoekpaviljoen, een opslaggebouw, waterpartij en privegedeelte, waar de kunstenaar waarschijnlijk zelf resideert. Het complex zou niet misstaan in de Giardini van het Italiaanse Venetie, waar veel landen kenmerkende paviljoens onderhouden voor wisselende kunsttentoonstellingen, voor duizenden bezoekers, afkomstig uit de hele wereld. Precies dat is, op wat bescheidener schaal, ook in Souburg de bedoeling.


Afgelopen weekeinde zijn toren en omliggend complex officieel in gebruik genomen met behulp van beeldend kunstenaars, woordartiesten, musici en geleerden van veraf en dichtbij. Lantvanbelogte vond het schitterend om te merken, dat industrieel erfgoed zo creatief wordt hergebruikt in de stad die doorgaans eerst sloopt en dan pas nadenkt. Saillant is ook, dat de aanwinst zich midden in de samenleving bevindt.  Dat bovendien geen consultants zijn toegelaten met het advies het project Dokkerstoren by The Sea te dopen. Een pleidooi hier aan de Zeeuwen het gebied te verkennen en het op handen te dragen.  Prachtig man!