Netwerk3

“De beroemde kleine waterdroppelen en de kleine korrels zand waarvan Catherine van Rennes zingt “dat ze samen de grote zee en het wijde zand vormen”, heeft Netty geloochend, in de overtuiging dat korrelen, waarbij men het aan onze Lieve Heer overlaat om er een strand van te vormen, de mens verlagen. Zoals uit haar prachtige roman “Twee Meisjes en Ik” blijkt, is zij iemand, die de conventionaliteit ontwijkt om de zeeën te vinden, en haar eigen wegen zoekt. Nooit echter zal het doel harer tochten geringer zijn dan de wijde stranden en de verre zeeën, met andere woorden het grootse, het goddelijke van het leven”, aldus Jeanne van Schaik-Willing.

– Onze Vrouwenpagina, over de 60-ste verjaardag van de schrijfster A.H. Nijhoff.
PZC 8 juni 1957