Art Babes

Deze dames waren aanleiding tot vragen in de Zeeuwse Staten. Aangenaam gevoel toch, dat de politiek over ons waakt in voor- en tegenspoed!