Raadhuis

RaadhuisOostenWestSouburg000_
Op de Dag van de Arbeid en op de boekenmarkt van Middelburg attendeerde mijn broer me op een rijk gedenkboekje uit 1939.
Het lag in de bak Zeeuws in de altijd verrassende kraam van dierenarts in ruste André Bil, die ooit onze buurjongen was. Althans, indien je iemand die tegenover je woont ook buurjongen mag noemen. En op voorwaarde, dat het evenzeer geldt voor iemand die aan de achterkant tegenover je woont.

Het boekje stond geprijsd op 12,50 euro en ik schafte het voor dat bedrag aan. Zeker met oude buurjongens vermijd je discussies over centen.

Het gedenkboekje heeft als titel “De Gemeente Oost- en West Souburg” en is “uitgegeven ter gelegenheid van de opening van het Gemeentehuis op Zaterdag 26 Augustus 1939”. De eerste tekst heet treffend “Ter inleiding” en is geschreven, althans ondertekend, door burgemeester Stemerding.

In de laatste zinnen memoreert hij, dat het oude gemeentehuis (op het Oranjeplein en intussen afgebroken) ongeveer 80 jaar dienst had gedaan en, zo vervolgt hij: “Moge ons nieuwe Raadhuis lange tijden, als het kan meer dan 80 jaren, niet alleen een uiterlijk sieraad voor onze gemeente zijn, doch wat meer is, het centrale punt, waar alle draden van het Souburgsche leven samenkomen en van waaruit de zaken der gemeente en haar inwoners op rechtvaardige wijze worden bestuurd en behartigd. God zegene den arbeid van allen, die nu en in de toekomst daarbij een taak hebben te vervullen”.

Alleen wat betreft draden zou de vervulling van zijn hoop enigszins in de richting komen.

25 jaar geleden was ik – onder meer in dit gebouw – doende de laatste regionale omroep van Nederland tot stand te brengen, ik hoorde dat dankzij dat jubileum een boekje in de maak is. Geen radiodocumentaire dus, een gedenkboekje.