NCRV’s Hier en Nu Radio

Reunie1998-3aa
NCRV’s Hier en Nu Radio. Deze mensen werkten jarenlang bij de beste actualiteitenrubriek van de Nederlandse radio. Nooit heb ik in een werkkring meer talent, vakmanschap, flair en toewijding meegemaakt. Ze stuurden verslaggevers naar de brandhaarden in de toen bekende wereld, onderhielden een sterk correspondenten netwerk en hadden een alerte sociaal-economische, politieke en binnenlandse verslaggeving. Verder deden ze aan de sport, die de NOS liet liggen en geestelijk leven. Ik sprong er in 1978 als bureauredacteur op de rijdende trein en nam in 1982 afscheid als plaatsvervangend eindredacteur. Veel gedaan in vrij korte tijd en veel geleerd ook.

De NCRV was een degelijke publieke omroep van de protestants-christelijke zuil, die de bedoeling had fatsoenlijke programma’s te maken om daarmee een zo groot mogelijk publiek te bedienen. Journalistiek gemaakte nieuwsprogramma’s hebben na de Tweede Wereldoorlog altijd een belangrijk deel uitgemaakt van de NCRV-programmering. Omroepland was organisatorisch overzichtelijker dan vandaag, maar al wel behoorlijk versplinterd. Hier en Nu Radio had uitzendingen op maandag (drie uitzendingen), woensdag (een uitzending), donderdag (drie uitzendingen) en vrijdag (twee). Op zekere dag kwam leidinggevende Henk Glimmerveen onze redactievergadering binnen met een plan van hogerhand, waarin werd gerept van zenderkleuring. Stel je voor, een nieuwszender op de Nederlandse radio. Maar toen ik wegging – naar Den Haag Vandaag (NOS-tv) – was het zover nog lang niet.

De foto is voor de NCRV-gids in 1998 gemaakt in Lemelerveld (in de tuin van wijlen Bert Tigchelaar die hier correspondent voor de NOS was in Bonn) bij een reünie. Hier en Nu was intussen ruimschoots verdampt, het Radio 1-Journaal was ervoor in de plaats gekomen.

Van links naar rechts:
Jan van Lenteren, Evert Kooij, Herman Amelink, Flora de Vries, Gert van Brakel, Willem Troost, Heinze Bakker, Marianne van Genabeth, Willem Nijeboer, Erik Boshuijzen, Bert Tigchelaar, Rob Simons, Elleke van Doorn, Cees Gravendaal, Noortje van Oostveen, Hugo van Rhijn, Klaas Pieter Rieksen, Pauline Broekema, Flip Feij, Janke van Lenteren.