Zeeuwse Boekenprijs 2015

IMG_2151

Schrijvers en uitgevers van Zeeuwse boeken moeten niet alleen schrijven en uitgeven, ze worden ook geacht zes gratis boekexemplaren op te sturen voor de Zeeuwse Boekenprijs. Ze worden dan vermeld op deze website. Een beetje veel, zes. Het lukt de vijfkoppige jury onder leiding van de Commissaris des Konings blijkbaar niet om het werk zodanig te organiseren, dat zij de gelezen exemplaren onderling ruilen. Sommige schrijvers en uitgevers zien toch reikhalzend uit naar het jaarlijkse verzoek van Zeeuws Tijdschrift, Zeeuwse Bibliotheek, PZC en Week van het Zeeuwse Boek, want zo wordt hun afzet in elk geval met zeven exemplaren vermeerderd.

Buitenstaanders die de Zeeuwse lijst van ingestuurde (lees: deels opgevraagde) boeken overzien vragen zich af hoe de juryleden erin slagen zich door deze stapel heen te worstelen om met een afgewogen mening te kunnen komen. Maar ingewijden weten beter, zij scheiden het hele jaar door al kaf van koren.

Zoals elk jaar is ook nu het Zeeuwse boek van het jaar al bekend voordat de jury is uitvergaderd. Het is “Vissers, Kapers, Arbeiders”, de pil die Peter van Druenen heeft gewrocht over de 700-jarige geschiedenis van Vlissingen. Het is een Zeeuwse stadsgeschiedenis die zijn weerga niet kent, tot stand gekomen na jarenlange noeste arbeid, in eigen beheer uitgegeven en volgens de modernste inzichten begeleid via flankerende publicaties, gedistribueerd bovendien in een oplage, die geen Zeeuws boek in jaren heeft bereikt. De organiserende  instituten, die met elkaar gemeen hebben, dat ze geen raad weten met internet en social media in hun dagelijkse bedrijfsvoering, denken dat het publiek niks in de gaten heeft en na de zomer weer massaal en elektronisch zijn stem zal uitbrengen zodat naast de juryprijs van de deskundigen ook weer een – wat dommer klinkende – publieksprijs kan worden uitgereikt. Verkiezingen via internet slaan nergens op, ze zijn nep en instituten als Zeeuwse Bibliotheek en PZC zouden zich daar verre van moeten houden als zij willen volhouden professioneel met informatie om te gaan, hetgeen overigens steeds openlijker wordt betwijfeld.

Ik zal de verleiding weerstaan aan te tonen hoeveel “Zeeuwse” boeken ten onrechte op de lijst van 2015 terecht zijn gekomen, dat is misschien eens voor een volgende keer. Voor het – nimmer open en bloot genoemde – argument, dat boeken nomineren voor prijzen een gunstige invloed kan hebben op de omzetcijfers van de zieltogende boekhandel heb ik wel gevoel. De jury zou daarin zelfs nog méér kunnen betekenen, als de Commissaris des Konings in het vervolg zijn eigen exemplaren zou bekostigen en als de PZC-recensent zijn reeds uit anderen hoofde in de wacht gesleepte (en hopelijk gelezen) exemplaar in de tombola zou mikken. De medewerkster van het Kennisplatform dat v( )l van Zeeland is, zit helemaal in het turf.

Trouwens, waar bestaat de prijs eigenlijk uit? Een ton aan euro’s voor de prestatie en nog een ton voor een door de laureaat aan te wijzen doel?
Of betreft het de eeuwige roem van Middelburg? Toch geen tegeltje zeker?

2 Reacties

  1. Peter

    Ik bloos!
    Het afleveren van de zeven boeken bij de jury, gehuisvest in de Zeeuwse bibliotheek, was overigens geen sinecure. Het ging toch om 18,5 kilo boek.

  2. Peter de Jonge

    Een duidelijk stemadvies. Probleem bij de Zeeuwse boekenprijs blijft dat alle genres dwars door elkaar heen de competitie aangaan. Historische werken, waarvan het ene een miljoen subsidie heeft gehad en het andere nog een procent van zo’n bedrag, romans, biografieën, stripverhalen. Boeken van Zeeuwse auteurs over Zeeuwse onderwerpen, van niet-Zeeuwse auteurs over Zeeuwse onderwerpen, van Zeeuwse auteurs over niet-Zeeuwse thema’s etc. En een publieksprijs die wordt gewonnen door de favoriete docent van een scholengemeenschap, waarvan de leerlingen massaal zijn opgeroepen hun stem uit te brengen. Maar goed: dit jaar wint Jan Vantoortelboom de prijs met een roman die minder goed is dan Meester Mitraillette die vorig jaar naast de hoofdprijs greep omdat die bij politieke beslissing was toegekend aan een historisch werk.

Geen reacties toegestaan.