Reünie NCRV’s Hier en Nu Radio (1967-1995)

Versie 2
(Foto: Marianne van Genabeth)

AMERSFOORT – Stadscafé De Observant – ZONDAG 23 OKTOBER 2016

Voor de totstandkoming van het Radio 1 Journaal in 1995 bezat elke toen bestaande landelijke publieke omroep zijn eigen actualiteitenrubriek. De NCRV bouwde al vroeg (1949) een reputatie op van nieuwsradio met Vandaag, De Radiokrant van Nederland. In 1967 werd dat Hier en Nu Radio, gemaakt door een afdeling Actualiteiten, waarin ook nieuwsrubrieken geestelijk leven (Kerk Vandaag), land- en tuinbouw (Boer en Tuinder) en sportprogramma’s als NCRV Zaterdagsport werden opgenomen. Hier en Nu had dankzij dat vroege begin een voorsprong op de nieuwsvoorziening bij de andere omroepen en leverde ontelbare degelijke afleveringen met nieuws en achtergronden van het nieuws: reportages en interviews over nieuwsgebeurtenissen in binnen- en buitenland. De leiding van de NCRV stelde een zekere protestants-christelijke inkleuring van het nieuws op prijs, maar in de loop van de tijd groeide het inzicht, dat die inkleuring niet te handhaven was en vond een verschuiving plaats naar algemeen degelijk, journalistiek, evenwichtig en betrouwbaar. De achtereenvolgende redacties kregen daarbij een grote vrijheid. Vriend en vijand waren het erover eens, dat NCRV Radio vele jaren de beste radionieuwsrubriek van het land maakte, waardoor de zuil ook een kweekvijver werd voor journalisten, waar nieuwsrubrieken van andere omroepen en dag- en weekbladen wel bij voeren. Ook was Hier en Nu hofleverancier voor de programma’s over grote gebeurtenissen, die in de gezamenlijkheid (NOS) werden aangepakt. De laatste hoofdredacteur van Hier en Nu Radio, Piet van Tellingen, werd de eerste hoofdredacteur van het Radio 1 Journaal.

In het voorjaar van 2016 ontstond de gedachte een reünie te organiseren van de nabestaanden. Er werd een comité gevormd met Govert van Brakel, Flip Feij, Marianne van Genabeth, Noortje van Oostveen en Willem Nijeboer, allen ooit bij Hier en Nu Radio werkzaam. Tijdens hun besprekingen concludeerden zij, dat veel namen uit de omroepgeschiedenis (Gerard Hoek, Jan de Visser, Dick Simons, Alfred van Sprang, Herman Felderhof, Hans van Maanen, Sam Mol en Jan Zindel) alleen nog in de herinnering van de alleroudsten bestaan en niet meer op dit ondermaanse kunnen worden gevonden.

Wél aanwezig waren:

Albarda Trukie

Amelink Herman

Bakker Heinze

Bekhoven Lia van

Berg Andries van den

Boot Ronald

Boshuijzen Erik

Bosman Suzanne

Bouma Aize

Brakel Gert van

Brakel Govert van

Broekema Pauline

Carbaat Piet

Dennekamp Gert-Jan

Dijkhuis Roel

Dillen Peter

Doorn Elleke van

Eikenaar Albert

Feij Flip

Ganzevoort Hans

Genabeth Marianne van

Gersie Margriet

Gravendaal Cees

Groeneweg Cor

Ham Willy van

Hammelburg Bernard

Hollaar Paul

Jansen Eddy

Janssen Gert

Klaver Fieke

Kooij Evert

Kooten Bert van

Kriek Jan

Kromkamp Legien

Kruithof Rommert

Later Leo de

Leeuwen Chris van

Legemaat Anja

Lenteren Jan van

Mazel Rutger

Muusse Sigrid

Nijeboer Willem

Offenberg Willem

Oostveen Noortje van

Putten Jan van der

Raven Anneke

Rieksen Klaas Pieter

Schaap Rinus

Simons Rob

Span Hijlco

Strabbing Henk

Strien Ans van

Tabak Teun Jan

Teeling Piet

Tellingen Piet van

Troost Willem

Velsen Rob van

Visser Bert

Vording Karin

Vries Flora de

Wolfswinkel Caty

Zwaan Ben

(Meer volgt)