Bestevaer

Kinderdok

Kort na eeuwwisseling ontstond het plan Scheldestad vooroorlogse allure terug te schenken. Voor veel geld werd scheepswerf aangekocht en gefantaseerd over 1800-2500 nieuwe woningen voor welgestelden, jachthaven met kinderdok en cruiseschepen vol vreemdelingen met veelkleurige creditcards. Maar gemeenteraad had over hoofd gezien, dat steden belastinggeld…
Lees meer

Bestevaer, Fonteyne, Scheldekwartier