Bestevaer

Kinderdok

Kort na eeuwwisseling ontstond het plan Scheldestad vooroorlogse allure terug te schenken. Voor veel geld werd scheepswerf aangekocht en gefantaseerd over 1800-2500 nieuwe woningen voor welgestelden, jachthaven met kinderdok en cruiseschepen vol vreemdelingen met veelkleurige creditcards. Maar gemeenteraad had over hoofd gezien, dat steden belastinggeld…
Lees meer

Bestevaer, Fonteyne, Scheldekwartier

Scheldetreur

 Lantaarnpaal wordt weldra neergehaald. Ook moet verdwijnen boom. Terrein erachter is laatst leeggehaald. Daar prijkte Dishoeckhuis, waarover stad nog treurt. Machinefabriek moet plat. Niemand weet waartoe. Maar wie roept STOP?

Bestevaer