Eten

Blijfsla

Dit bord behoefde zo geenszins terug naar de keuken. In de maag gaat het er waarschijnlijk even informeel aan toe. Om over het vervolg hier maar helemaal niks te zeggen.

Eten