Kleinkijken

Kwellingen

Eén schaarse zetel te Razzmatazz moest worden ingezet voor Eric Andersen’s basale benodigdheden. Koortsverdrijvers werden niet over het hoofd gezien. 

Kleinkijken

Lesuur

Als docent Nederlands, die doorgaat voor nukkig, maar die bijvoorbeeld als jazzliefhebber ook verrukt kan zijn van het meest ondoordringbare (hetgeen mij allemaal voor hem inneemt), trots het nieuwe Wimboek omhoog houdt, vervolgens schrijver en redacteur bevraagt over wezen van wordingsproces, daarmee blijk gevend…
Lees meer

Kleinkijken

Naschrift

Nog niet alles gezegd, misschien. Ik was inderdaad nogal in mijn wiek geschoten door het artikel van journalist/winkelier omdat ik mij medeverantwoordelijk voelde voor die laatste avond van het Hans Verhagen Festival. Stadhuis had laten vragen wie burgemeester zou ontvangen…
Lees meer

Kleinkijken